S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Машинист автовышки и автогидроподъемника

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность Машинист автовышки и автогидроподъемника.

1.

Denumirea funcției vacante

Maşinist/mașinistă la autoturnuri şi autoascensoare hidraulice

Машинист автовышки и автогидроподъемника

2.

Scopul de bază al funcției vacante

Transportarea și manipularea cu mecanisme la punctele stabilite. Îndeplinirea sarcinilor stabilite.

3.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

- construcția și principiile de exploatare a mecanismelor de ridicare (autoturnuri și ascensoare hidraulice);

- executarea manevrelor în spații limitate, industriale;

normativele tehnice de deservire a vehiculului și mecanismelor de ridicare;

 destinația și tipurile mijloacelor de transport întru îndeplinirea eficientă a sarcinilor de producție;

- cunoașterea sistemului de navigare;

- exploatarea utilajului special din dotare a camionului;

- exploatarea mecanismelor de ridicare (autoturnuri și ascensoare hidraulice).

4.

Condițiile de bază

Studii medii de specialitate

5.

Condițiile specifice

1. Categoria „B”; „C”

2. Experiență și o vechime de muncă în domeniu de cel puțin 3 ani

6.

Programul de muncă

08:00-17:00

7.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

5. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.

8.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

9.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concursi

23.06.2024

10.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

11.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Șefă secție în domeniul resurselor umane

 tel. 0231 53 310

12.

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de identificare a factorilor profesionali de risc

tel.  0 231 53 310