акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare nr.443/357 la concursul de achiziționare a ”lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 06.04.2020 ora 17:00.