акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația nr 443/307 de participare la concursul de achiziționare a ”Serviciilor de asigurări  a răspunderii civile pe care o poartă Asiguratul faţă de persoanele terţe”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 04.03.2020 ora 17:00.