акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a  ”Serviciilor de vulcanizare, schimbul de cauciucuri, etc., pentru automobilele din dotarea SA”CET-Nord”. 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 11.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.