акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 685
din 20.08.2014

INFORMAŢIA
privind pregătirea sistemelor termice ale instituţiilor bugetare
şi ale fondului locativ pentru funcţionare în perioada
de toamnă-iarnă 2014-2015 la data 01.10.2014
SA „CET- Nord”

Se prezintă lunar împreună cu informaţia acumulată pînă la data de 20 a lunirespective
(august, octombrie, decembrie 2014)

Nr.
d/o
Indicii principali   
1. Numărul instituţiilor bugetare, unităţi, inclusiv: Încălzite centralizat Încălzite autonom Neîncălzite
grădiniţe de copii 23    
şcoli, licee, colegii, şcoli polivalente 37    
spitale, centre ale medicilor de familie etc. 7    
biblioteci, case de cultură etc. 12    
2. Numărul de blocuri cu multe etaje/apartamente, unităţi _____/_____ Încălzite centralizat Încălzite autonom Neîncălzite
3. Numărul apartamentelor din blocurile locative cu multe etaje în care au fost instalate: Unităţi Plan conform măsurilor aprobate Îndeplinit la
sobe      
sisteme de încălzire autonomă      
4. Executate lucrări de profilaxie, spălare, reparaţie şi încercări hidraulice ale sistemelor interne de încălzire, unităţi, inclusiv: Preconizat pentru 2014-2015 Îndeplinit la 01.10.2014 Notă
blocuri locative      
grădiniţe de copii 23 23  
şcoli, licee, colegii, şcoli polivalente 37 31  
spitale, centre ale medicilor de familie etc. 7 7  
biblioteci, case de cultură etc. 12 11  
5. Aprovizionare cu resurse energetice, inclusiv:      
gaze naturale, mii m3   Contract Nr. Nota
combustibil lichid:      
motorină, t Necesarul Contractate Stocuri
gaze lichefiate, t Necesarul Contractate Stocuri
combustibil solid:      
cărbune, t      
lemne, m.s. Necesarul Contractate Stocuri
brichete, t Necesarul Contractate Stocuri
pelete,t Necesarul contractate Stocuri