societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Preşedintele Consiliului:

 • Mihail SOȚCHI - Director General adjunct, Agenția Proprietății Publice.

Membrii Consiliului:

 • Sergiu TOFILAT - Președinte al Comunității pentru advocacy și politici publice “WatchDog.md”.
 • Roman CAZAN - Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de stat.
 • Andrei IVANCOV - Agenția Proprietății Publice.
 • Marcel OLARI - Șef secție datorie externă, Direcția datorii publice, Ministerul Finațelor.

Membrii Comisiei de cenzori:

 • Ana VRABIE - Consultant principal în Direcţia privatizare şi postprivatizare, Agenţia proprietăţii publice.
 • Veronica CHIRILĂ - Consultant principal în Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Econimiei și Infrastructurii.
 • Sergiu JOMIRU - Consultant principal, Direcţia politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Membrii Comitetului de Audit:

 • Felicia CRISTAL - Şef adjunct Direcţia administrarea corporativă, metodologii şi reglementări, Agenţia Proprietăţii Publice.
 • Stela PADUCA - Consultant principal, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor.
 • Corina GAIBU - Economist în cadrul Institutului de Cercetare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”.

Секретарь Совета Акционерного общества:

 • Ina COJOCARU - Specialist serviciul resurse umane SA "CET-Nord".